Peranan Alat Peraga dalam Meningkatkan Kebersihan Mulut dan Gigi Anak Usia 12-15 Tahun melalui Penyuluhan di Panti RPCN Dristarasta Pemalang

Main Authors: H. Nandang Sudarsana, Riana Wardani, M. Tuta Yuwandarsi
Format: Bachelors
Published: FKG Unpad , 1991
Subjects:
ikm
IKM
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=86989
http://lib.unpad.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/6/skripsi.jpg.jpg

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=86989
http://lib.unpad.ac.id//lib/phpthumb/phpThumb.php?src=../../images/docs/6/skripsi.jpg.jpg

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT