TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBANPEMBAYARAN UTANG YANG DIDASARKAN PADA PEMBATALANKONTRAK KERJASAMA YANG DIKAITKAN DENGAN UU NO 37TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBANPEMBAYARAN UTANG SERTA KUHPERDATA

Main Authors: Etty Mulyati, Nyulistiowati Suryanti, Wisnu Perbangsa Setiadipura
Format: Bachelors
Published: Fakultas Hukum UNPAD , 2017
Subjects:
213
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=27764

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=27764

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT