TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA ANTARA BANK BRI SYARIAH DENGAN PARA PEKERJANYA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 13 TAHUN KETENAGAKERJAAN

Main Authors: Fani Dwi Atmanti, H. Achmad Samsudin, SH., Renny Supriyatni, SH., MH.
Format: Bachelors
Published: , 2018
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26848

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26848

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT