TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERBANKAN

Main Authors: OOY ARIE SUDIYONO, Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H., Dr. Hj. Lastuti Abubakar, SH., M.H., Dr. Tarsisius Murwadji, S.H.,M.H., Dr. Tarsisius Murwadji, SH., M.H.
Format: Bachelors
Published: , 2018
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26829

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26829

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT