TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN UJRAH PADA AKAD IJARAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR IB) YANG OBYEKNYA MENGGUNAKAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH

Main Authors: Betty Rubiati, S.H., M.H., Muhammad Luqmanul Prasojo, Nun Harrieti, S.H., M.H.
Format: Bachelors
Published: , 2016
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26775

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26775

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT