TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN IZIN KERJA TENAGA KERJA ASING DI SEKTOR PERINDUSTRIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Main Authors: Ari Mulia Ferdiani, H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H., Rosi Rosmawati, S.H.
Format: Bachelors
Published: , 2004
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26715