Tinjauan yuridis mengenai kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan kewarisan menurut kitab undang Undang Undang perkawinan No. 1 Tahun 1999

Main Authors: Dr. Not. Herlien, SH, H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN, Liliana
Format: Bachelors
Published: , 2004
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26227

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26227

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT