Tinjauan Yuridis Mengenai Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Dihubungkan Dengan Permenaker No Per-02/MEN/1994 Tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan Keluat Negeri

Main Authors: Ananta Cahya Regawa, Dr. Koko Kosidin, SH.,MH, Rr. Yanti Suryanti, SH
Format: Bachelors
Published: , 1997
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26226

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26226

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT