TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN HAK WARIS ANAK KANDUNG YANG NAMA AYAHNYA TIDAK TERCANTUM DALAM AKTA KELAHITRAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO 23 THN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO 24 THN 2013

Main Authors: DR HJ RENNY SUPRIYATNI SH MH, LINDA RACHMAINY SH MH, REVI INAYATILLAH
Format: Bachelors
Published: , 2016
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26115

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26115

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT