TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PELEPASAN HAK PAKAI PUBLIK/ KHUSUS MELALUI PERJANJIAN TUKAR MENUKAR ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PIHAK SWASTA

Main Authors: Betty Rubiaty, S.H., M.H., EDDY KUSNA, Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H., M.H., CN.
Format: Bachelors
Published: , 2013
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=25884

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=25884

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT