TINJAUAN HUKUM MENGENAI STATUS KEPERDATAAN SESEORANG YANG TELAH BERGANTI KELAMIN DILIHAT DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Main Authors: Amanda Prihadini, Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H.,M.H.,C.N., Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H.
Format: Bachelors
Published: , 2007
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=25787

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=25787

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT