PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DIBIDANG PENANAMAN MODAL DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015

Main Authors: DR AN AN CHANDRAWULAN SH LLM, MICHAELLA WIDIA KARINA, PUPUNG FAISAL SH MH
Format: Bachelors
Published: , 2015
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=23647

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=23647

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT