Model Penalaran Hukum Pada Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Penyidikan Dihubungkan Dengan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Penyidik Polri

Main Authors: Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH., S.Sos., LL.M, Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS, Zulkarnein Koto
Format: Bachelors
Published: , 2007
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=21346
Description not available.