Kewenangan notaris dalam pembuatan akta risalah lelang berpedoman pada UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikaitkan dengan Vendu reglement, Vendu

Main Authors: Dr.Not.Hj. Antje M. Ma'moen, SH, Dulianan Lumbanraja, Tommy Prayogo, SH.,MH
Format: Bachelors
Published: , 2007
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=21048

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=21048

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT