KETETAPAN MPR SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SUATU PEMIKIRAN)

Main Authors: Kuntana Magnar, Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H., Dr. Ateng Syafrudin, S.H.
Format: Bachelors
Published: , 1989
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=21000

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=21000

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT