Kepastian hak pemilik satuan rumah susun dan pengalihan haknya dalam kaitannya dengan perubahan status hak atas tanah sertipikat hak milik atas satuan rumah susun ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Main Authors: Betty Rubiaty, SH., MH, Didiek Harianto, Dr. Supraba Sekarwati W., SH.,CN
Format: Bachelors
Published: , 2009
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=20938

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=20938

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT