KEDUDUKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN URAIAN MENGENAI BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

Main Authors: ARIF RAMADANI, Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H., Dr. Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H., M.H., CN.
Format: Bachelors
Published: , 2018
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=20850

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=20850

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT