Berbagai waktu awal kejutan panas pada triploidisasi lele dumbo

Main Authors: Lusiandari, Tini, Suparta, Maman Herman, Sastrawibawa, Sukaya, Rustikawati, Ike
Other Authors: Balai Budidaya Air Tawar, Sukabumi
Format: Article info Journal
Published: Zuriat , 2015
Online Access: http://jurnal.unpad.ac.id/zuriat/article/view/6689

Internet

http://jurnal.unpad.ac.id/zuriat/article/view/6689

Location

Collection ZURIAT
Building Fakultas Pertanian
Institution Universitas Padjadjaran
City BANDUNG
Province JAWA BARAT