Kesiapan Perbankan Dalam Mengantisipasi Alternatif Pembiayaan Perumahan Melalui Mosyarakah Mutanaqisah

Main Authors: Dr. Lastuti Abubakar, , M.H., , Etty Mulyati, , M.H,
Format: Article NonPeerReviewed Buku
Bahasa: eng
Diterbitkan: , 2011
Subjects:
Online Access: http://repository.unpad.ac.id/23994/1/Abstrak-Laporan-Penelitian-Kesiapan-Perbankan-Dalam-Mengantisipasi-Alternatif-Pembiayaan-Perumahan.pdf
http://repository.unpad.ac.id/23994/